Добре дошли!

Българският Кардиологичен Институт (БКИ) е една от водещите организации за кардиологично лечение в Югоизточна Европа. Институтът управлява най-голямото и бързо развиващо се частно медицинско семейство у нас, което се състои от 6 високотехнологични специализирани болници в градовете Плевен, Варна, Ямбол, Велико Търново, Шумен, както и от 7 медицински центрове за доболнична помощ. Лечебните заведения на БКИ са разположени в големите областни центрове, като по този начин се покриват 2/3 от пациентския поток и ¾ от територията на страната. БКИ осигурява на българското население ежедневен и денонощен достъп до висококачествена и достъпна медицинска помощ, развивайки съвременна научна, учебна и лечебна дейност в областта на кардиологията.

Клиниките ни работят в тясно сътрудничество с европейски и американски научни дружества и водещи кардиологични организации, както и с най-добрите специалисти от България, Република Чехия, Италия, Швейцария, Франция и Съединените щати. Работата на нашите квалифицирани кардиологични експерти от цяла Европа допълнително обезпечава високото качество на лечение. Благодарение на това сътрудничество постоянно се подобрява и квалификацията на българските лекари.

БКИ е част от фирмена група в областта на здравеопазването, основана през 1991 година. Днес групата представлява функционално интегриран конгломерат от компании и холдингови структури със здрава мрежа и концепция за добра рентабилност, като освен Български Кардиологичен Институт обединява водещата фармацевтична компания Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, Търговска Лига – Национален Аптечен Център АД, както и едно от най-бързо развиващите се застрахователни дружества у нас – ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве ЕАД и др.