Безплатни прегледи в СБАЛК – Ямбол

През следващите два месеца СБАЛК – Ямбол ще извършва безплатни кардиологични прегледи във всички населени места на община Тунджа.