Посветен на издигане нивото на кардиологичната помощ у нас, с ежедневната си работа БКИ повишава професионалното знание, опита и организацията на животоспасяващата и терапевтична кардиология в България. От началото на 2008 година пълноценно работи мрежата от кардиологични клиники за спешно и планово денонощно лечение със собствена модерна флота от реанимобили и животоспасяващ трансфер на пациенти – напълно безплатно. Също така безплатно, през годините от БКИ организираме и провеждаме десетки хиляди прегледи в села и малки градове. Реализирали сме профилактика и превантивно лечение за десетки хиляди бедни българи и хора в неравностойно положение. Спасили сме хиляди животи.

Важна част от нашата отговорност към обществото и средата, в която работим, е постоянното предоставяне на качествено и достъпно лечение за всекиго. Нашите клиники са включени в пан-европейския проект на Европейското Кардиологично Дружество „Стент за живот”, чиято цел е изравняването на шанса за модерно лечение на всички граждани с инфаркт, независимо от тяхното местоживеене – както живущите в малките населени места, така и тези, които се намират врата до врата с университетските центрове. Идеята за разрастване на проекта е да подобри лечението на инфаркт до пан-европейско ниво и България е натоварена с големи очаквания.