В Българския Кардиологичен Институт имаме ясна визия за непрекъсната иновация и подобряване на качеството в здравеопазването, което може и трябва да стане модерна индустрия в България, а не да виси като воденичен камък на шията на здравноосигуряващото се население, да бъде заложник на политически амбиции или да намира решения в обществени кампании за спасяването на отделни граждани. Използваме стратегическите си възможности и моралното превъзходство, доказало се през годините, за да служим на всеки пациент, чрез дългосрочни инфраструктурни инвестиции, въвеждането в масова практика на висококачествени продукти и услуги за удължаване на живота и подобряване на неговото качество.

Ето защо постоянно се стремим да актуализираме начина и методите на лечение и да подобряваме своите ежедневни оперативни процедури, за да отговорим на приетите международни стандарти и да ги надхвърлим. По този начин доказваме пред обществото, че сме по-добри от нашите конкуренти и по-предпочитани от нашите колеги и партньори.