• денонощен режим на работа седем дни в седмицата
  • инвестиции в нови проекти
  • въвеждане на актуални стандартни оперативни процедури и протоколи за работа в болниците
  • непрекъснато обновяване на технологиите и практиките в болниците на БКИ
  • продължаващо медицинско образование за всички лекари и медицински сестри