Отворено писмо на БКИ относно СБАЛК Видин

Прочетете отвореното писмо от проф. Тони Веков от БКИ, адресирано до Председателя на Народното събрание, Министър-председателя и Министъра на здравеопазването във връзка с изкуствено предизвикания конфликт между новата частна СБАЛК Видин и държавната МБАЛ „Света Петка”. Резултатът е необоснован и противообществен отказ на държавата да издаде лиценз за на напълно оборудваната и готова за фунциониране частна кардиология. Писмото е публикувано от 44 паралел.