Пациенти в подкрепа на СБАЛК В. Търново

СБАЛК Велико Търново е застрашена от закриване, въпреки законовото споразумение за ползване помещенията на държавната МОБАЛ. Пациентите са възмутени от опитите да бъде наложен държавен монопол над здравеопазването в града и смятат, че това е един от най-добрите здравни центрове в страната. Вижте повече в репортажа.