Поредното успешно каротидно стентиране в СБАЛК Плевен

Днес в Специализираната болница за активно лечение по кардиология в Плевен се извърши поредното каротидно стентиране на симптоматична високостепенна каротидна стеноза. Основният оператор бе д-р Петр Блашко от Словакия – лекар с много голям опит в каротидното стентиране. Пациентите не доплащат нищо, въпреки че Здравната каса финансира само част от цената на протективното устройство за мозъчното кръвообращение (FilterWire). Разликата в цената се поема от болницата ни.