март 2015

Свободни места за лекари-специализанти в СБАЛ по кардиология Ямбол ЕАД

Във връзка с обнародването на Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването на чл. 17, ал. 1 от същата наредба и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, СБАЛ по кардиология Ямбол ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение, общо 3 /три/ места:

За специалност „Кардиология” – 3 места

Желаещите да станат част от екипа на СБАЛ по кардиология Ямбол ЕАД следва да представят в деловодството на болницата:

 • Заявление – свободен текст;
 • Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверен копие;
 • Автобиография – европейски формат (при желание може да бъде изтеглена от тук: https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
 • Мотивационно писмо.

Документите ще се приемат в срок от 15 работни дни от публикуването на обявата (до 31 март) включително.

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена със заповед на изпълнителния директор на болницата.

 

Свободни места за лекари-специализанти в СБАЛ по кардиология Варна ЕАД

Във връзка с обнародването на Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването на чл. 17, ал. 1 от същата наредба и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, СБАЛ по кардиология Варна ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение, общо 3 /три/ места:

За специалност „Кардиология” – 3 места

Желаещите да станат част от екипа на СБАЛ по кардиология Варна ЕАД следва да представят в деловодството на болницата:

 • Заявление – свободен текст;
 • Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверен копие;
 • Автобиография – европейски формат (при желание може да бъде изтеглена от тук: https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
 • Мотивационно писмо.

Документите ще се приемат в срок от 15 работни дни от публикуването на обявата (до 31 март) включително.

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена със заповед на изпълнителния директор на болницата.

Свободни места за лекари-специализанти в СБАЛ по кардиология ЕАД гр. Плевен

Във връзка с обнародването на Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването на чл. 17, ал. 1 от същата наредба и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, СБАЛ по кардиология ЕАД гр. Плевен обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение, общо 3 /три/ места:

За специалност „Кардиология” – 3 места

Желаещите да станат част от екипа на СБАЛ по кардиология ЕАД гр. Плевен следва да представят в деловодството на болницата:

 • Заявление – свободен текст;
 • Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверен копие;
 • Автобиография – европейски формат (при желание може да бъде изтеглена от тук: https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
 • Мотивационно писмо.

Документите ще се приемат в срок от 15 работни дни от публикуването на обявата (до 31 март) включително.

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена със заповед на изпълнителния директор на болницата.