Благодарствено писмо от Янка Стоянова получено в редакцията на „Народно земеделско знаме“